Over ons

Stichting Roof Update

Verschillende innovatieve bedrijven die elkaar hebben gevonden in de realisatie van eco daken en gevels. Trendsetters en uitvoerders. Middelgrote bedrijven. Partners vanuit verschillende disciplines die staan voor kwaliteit. Die dat in het verleden hebben bewezen en dat blijven doen in de toekomst. Die een gedeelde missie hebben. Het leefbaar en functioneel maken van daken en gevels. En daarmee willen bijdragen aan het mooier maken van de wereld.

Doorbraak
Stichting Roof Update wil een doorbraak realiseren op het gebied van denken over daken en gevels. Een Innovatie Centrum zijn dat opereert op een (nu nog) conservatieve markt. Een centrum waarin innovatieve kennis wordt gebundeld en gedeeld. Ondersteund door de TU in Eindhoven, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Senter Novem zijn wij op zoek naar kennis en toepassingsmogelijkheden die nieuwe impulsen geven aan het verhogen van de kwaliteit van duurzame dak- en gevelsystemen. Die mogelijk een extra verdieping geven aan uw dak en/of gevel.

Bewustwording
De basis voor het oprichten van de stichting is de hedendaagse milieuproblemathiek die ons allen bezighoudt: Denk aan CO2 reductie, de energiereductie in gebouwen, de alternatieve energie opwekking of de binding van fijn stof. Daarnaast is de leefbaarheid van stedelijke gebieden voor ons van groot belang. Hoe zorgen we voor voldoende capaciteit van rioolstelsels in stedelijke gebieden? Hoe zorgen we met de steeds toenemende verstedelijking voor voldoende groen in de stad?


Meer functionaliteiten op daken
Een dak is een bijzonder onderdeel van een gebouw. Veelal uit het zicht, is het dak uitsluitend bedoeld om onderliggende ruimten waterdicht te houden. Natuurlijk is dat belangrijk maar toch ook vooral jammer! Er is zo veel meer mogelijk.

In Nederland ligt naar schatting ca 600.000.000 m2 plat dak. Onbenut! We kunnen en moeten dit enorme oppervlak gaan gebruiken voor meerdere functionaliteiten. Met de blik op de toekomst gericht, timmert de stichting Roof Update hard aan de weg om de functionaliteit van daken sterk te verhogen.
Er kan heel veel met daken ….

Stel je voor: je houdt van vers voedsel en je woont in Rotterdam. Zou het dan niet fantastisch zijn als je in de stad waar je woont verse groenten op het dak van je flatgebouw kunt oogsten?

Stel je voor: je vliegt boven de randstad en het Groene Hart is vooral herkenbaar aan de ring van groene steden die hierom heen ligt.

Stichting Roof Update geeft een extra verdieping aan het werken/wonen!