Missie

Stichting Roof Update is het kennisplatform voor innovaties op daken en gevels. Wij zijn een netwerk van onafhankelijke specialisten die door actieve kennisdeling hoogwaardige en daarmee duurzame resultaten bieden voor energie-, groen- en leefoplossingen op daken en gevels.