Groen

In 2050 zal ongeveer 80% van de bevolking in steden wonen. De stad als natuurlijke habitat. Een belangrijke reden om meer groen de stad in te krijgen. Daarnaast zijn er nog tal van redenen voor meer groen in de stad. De belangrijkste hebben te maken met de gezondheid. Zo is bekend dat groen in de stad allerlei schadelijke stoffen vastlegt, zoals fijnstof, een stof die voor veel mensen problemen met de luchtwegen oplevert.

Daarnaast houdt stedelijk groen bijvoorbeeld het water vast, iets dat in het westen van groot belang is, omdat het water anders te snel de rivier instroomt met alle hoge waterstanden van dien. Verder is bekend dat groen de gemiddelde temperatuur in de stad omlaag brengt en het Co2 niveau omlaag brengt. .

Ook is uit onderzoek naar voren gekomen dat patiënten die na een zware operatie mochten herstellen met uitzicht op groen, sneller herstelden dan patiënten die uitkeken op een stenen muur. Kennelijk voelen we ons prettiger, lekkerder in een groene omgeving.

Er zijn veel redenen om meer groen de stad in te brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van groendaken en groenwanden. Op kantoordaken, woningcomplexen of parkeergarages. Juist daar. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extensieve daktuinen die relatief weinig onderhoud nodig hebben of een intensieve daktuin waarbij de mogelijkheden onbeperkt zijn.