Parktuin

Op hoog niveau een parkttuin? Geen probleem met een goede voorbereiding.

Bovenop de parkeergarage moet het maaiveld gewoon door getrokken kunnen worden. Dat kan ook, met enige voorbereiding en goede kennis. Waarborgen van drainage en buffering. Ook als dat 2e maaiveld veel hoger ligt zijn er vele mogelijkheden, zolang dit maar doordacht gebeurt.

John (3)

De "Do and Dont's" kunt u opvragen bij de deskundigen van Stichting Roof Update.