Energie

Het klimaat verandert en de wereld moet in actie komen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Voor ons is de klimaatproblematiek een belangrijke drijfveer geweest om onze krachten te bundelen. Omdat we graag willen dat deze mooie wereld er straks ook nog is. Voor ons, onze kinderen en ook onze kleinkinderen. Daarom. En dat doen we door stevig te investeren in groene daken omdat die bijdragen aan een schonere lucht, de wateroverlast beperken bij extreme regenbuien, zorgen voor een langere levensduur van het dak en de stad groener en mooier maken. Maar we doen meer.

Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van energiedaken. Dat zijn systemen die zonnewarmte onttrekken aan de dakbedekking waardoor we kunnen zorgen voor warmte in de winter en koeling in de zomer. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijkheden van zonnecollectoren op het dak. Geïnteresseerd? Neem contact op en laat uw kleinkinderen de vruchten plukken van een schone energie. Wie weet de vruchten van uw eigen daktuin?