Propositie

Doelstelling is, middels een netwerk van onafhankelijke specialisten, te komen tot een hogere positionering van dak- en gevelsystemen. Door intensieve kennis input en overdracht worden vernieuwende concepten vorm gegeven  voor energie-, water-, groen- en leefdaken.

Stichting Roof Update ziet het als haar maatschappelijke taak om actief een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van stedelijke agglomeraties en beoogt met haar activiteiten aanjagers van de groene economie te zijn. Dit voor ons, onze kinderen en hun kinderen.