Groen revalideren

Roof Update werd gevraagd mee te denken over een bijzonder project. Een fietsenstalling met daarop een Fysiobaan voor revalidatie. Frans Romijnders Dakgroep heeft samen met Joosten Ecodak het plan uitgewerkt en aangeboden aan de aannemer Heijmans. D.m.v. uitvoering en totale projectbegeleiding is het uiteindelijke beoogde resultaat ook realiteit geworden.

De HAN , Hogeschool Arnhem Nijmegen, is zo enthousiast over dit project dat er in de toekomst nauw wordt samengewerkt met de stichting Roof Update. Dat is reeds vorm gegeven door enkele proefdaken in Arnhem en een gastdocentschap door de leden van Roof Update.