Samenwerking Stichting en energie-initiatief beloont

Donderdag 22 Juni

Tijdens een warme, maar zeer inspirerende avond in het Dorpshuis in Lieshout zijn vanavond de beste duurzame ideeën voor het Laarbeek van morgen gepresenteerd. Een kleine 200 aanwezigen konden genieten van tien geweldige presentaties. Een moeilijke opdracht voor de jury, oftewel de ‘Dragons’, om een of meerdere winnaars aan te wijzen. En toch is dat gelukt: de jury verdeelde 81.990 euro over acht ideeën. De hoogste jurybijdrage, 25.000 euro, was voor Snoeperij Jantje voor hun idee voor een was- en strijkservice voor kwetsbare jongeren – daarnaast ontvingen zij ook de publieksprijs van 2.500 euro.

De mening van het publiek
Over de winnaar van de publieksprijs was er geen twijfel bij de aanwezigen. Na een stemronde via mobiele telefoons werd allereerst de mening van het publiek bekend gemaakt. Met meer dan 50% van de stemmen won Snoeperij Jantje met hun idee voor een was- en strijkservice voor jongeren de aanmoedingsprijs van 2.500 euro.

Het oordeel van de Dragons
Na gedegen beraad kwam de jury tot het volgende oordeel:

 • De patélijn van VOF Berkvens moet nog wat doorontwikkeld worden: het idee is nog maar in de beginfase. Toch waren de Dragons zodanig geprikkeld dat ze voor die doorontwikkeling 7500 euro beschikbaar stellen.
 • Autobedrijf SARO vroeg geen financiële bijdrage voor hun idee van de elektrische deelautos, maar wat een sympathiek idee is het! Het advies van de Dragons is dan ook: gemeente, word klant bij SARO!
 • Het idee van Stichting VIER, het duurzaamheidsdashboard, werd goed gewaardeerd door de Dragons. Onder voorwaarde dat er minimaal 20 bedrijven meedoen, ontvangen zij een bijdrage van 4850 euro
 • De pitch van Kemme communicatie en RoofUpdate, de groene daken in combi met zonnepanelen, was volgens de jury lastig te doorgronden. Het idee moet de eerste ontwikkelfase nog goed doorlopen; met name het krijgen van commitment is belangrijk. De Dragons denken wel dat dit kansrijk is; ze honoreerden het idee met een bijdrage van 10.000 euro.
 • De Dragons hadden veel waardering voor het idee van de refurbished zonnepanelen. Bedenk het maar eens… Het is belangrijk dat dit initiatief een kans krijgt; ook hier moet wel voldoende commitment gerealiseerd worden. Ook dit idee krijgt een bijdrage van 10.000 euro. Daarbij gaven de Dragons aan dat als de twee zonnepanelen-ideeën sámen tot verdere ontwikkeling kunnen komen, ze elk nog eens op 2500 euro extra kunnen rekenen.
 • Snoeperij Jantje presenteerde een prachtig initiatief; de Dragons hadden veel sympathie voor dit idee voor een kwetsbare groep. Hun advies is om te zoeken naar partijen die mee willen doen, kunnen helpen. Zo kan dit idee verder verbreed worden! Bovendien ontvangt Snoeperij Jantje een bijdrage van maar liefst 25.000 euro.
 • Stichting Platform Duurzaam Laarbeek wil de Lieshoutse molen stroom laten opwekken. De Dragons vonden het mooi dat er zo een nieuw product wordt gecreëerd in een oude molen. Ze signaleren wel wat haken en ogen, en de exploitatie wordt lastig. Advies is om ‘in the crowd’ op zoek te gaan naar geld; om dat mede mogelijk te maken ontvangt het initiatief van de Dragons 5.000 euro.
 • EMU instruments presenteerde een interessant idee; moeilijk te doorgronden, maar wel relevant. De Dragons vonden dit niet direct een initiatief wat met geld moet worden ondersteund. Het advies van de Dragons is wel dat de gemeente Laarbeek als pilotomgeving aan het project gaat meewerken.
 • Studio Klus presenteerde hun idee om het gedrag van met name de Laarbeekse jeugd effectief te beïnvloeden. De Dragons vonden het belangrijk dat zo’n blijvende gedragsverandering vorm krijgt, maar verbinden er wel de voorwaarde aan dat niet alleen de jeugd, maar de bredere bevolking van Laarbeek wordt meegenomen. Hiertoe stellen ze een bijdrage van 9.640 euro beschikbaar.
 • De ‘Love food community’ van GGD Brabant Zuidoost was een presentatie met veel passie en overtuiging. Er volgde een lange jurydiscussie: het idee is sympathiek, maar complex en breed aangevlogen. Een aantal dragons wil helpen dit initiatief verder uit te werken; daarnaast krijgt het initiatief een bijdrage van 5.000 euro.
 • Ter plekke ondertekenden de burgemeester en de secretaris van de gemeente Laarbeek het jury-oordeel, zodat de bedragen ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld kunnen worden.

De Laarbeekse Dragons’ Den
Duurzame ideeën zijn er overal in Laarbeek. Bij jong en oud, bij particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen. Tussen eind maart en half mei konden ze worden ingediend. Er kwamen meer dan vijftig ideeën binnen, waaruit is een selectie van tien is gemaakt. Die tien zijn vanavond gepitst voor de vijfkoppige jury, die in totaal maximaal anderhalve ton te verdelen had. “Goede ideeën willen we stimuleren, een duwtje in de goede richting geven”, vertelt wethouder Joan Briels. “En dat doen we dus met de Dragons’ Den. Een innovatief concept; een gedurfd project ook wel. Maar wat een ongelofelijk succes is het geworden. Het laat zien dat duurzaamheid helemaal geen ver-van-mijn-bed show is, maar dat wij hier in Laarbeek als geen ander in staat zijn om met elkaar het Laarbeek van morgen vorm te geven.”