Wordt Dakdeskundig

Vrijdag 17 Februari

De HAS ontwikkelde samen met de Stichting Roof Update een cursus multifunctionele en klimaatbestendige daken.

Het klimaat verandert en daarmee wordt de opslagcapaciteit voor water in bebouwd gebied steeds belangrijker. Ook zijn meervoudig ruimtegebruik en schone lucht belangrijke thema’s. Eén mogelijke oplossing hiervoor vormen klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels. Maar wat komt hier nu bij kijken? Wanneer is het mogelijk en interessant om een klimaatbestendig multifunctioneel dak- of gevel aan te leggen? 

Deze cursus is in samenwerking met stichting Roofupdate / Roofers campus gerealiseerd.

Link naar de inschrijving