Green Deal Groene Daken 2 van start

Vrijdag 24 Juni

Gisteren kwamen de ondertekenaars van de Green Deal Groene Daken 2 bij elkaar om de oplossingsrichtingen, gedefinieerd in de eerste Green Deal, in concrete stappen om te zetten. Kennis platform Stichting Roof Update vertegenwoordigd door Geert-Jan Derksen en Ronald van Bochove, zal op diverse fronten meedenken en input leveren. Het proces op weg naar innovatieve nieuwe dakproducten zal door de Stichting begeleid worden.
De Green Deal Groene Daken 2 organiseert zich in de vorm van een Stichting, met een bestuur bestaande uit top managers uit de branche; Christoph Maria Ravesloot, lector innovatie bouwproces en duurzaamheid, Brigitte Bultinck, senior adviseur groene ruimte bij het Nationaal Groenfonds en Rob Bakker, projectleider bij het Klimaatverbond Nederland.
Meer informatie over de Green deal Groene Daken vindt u via deze link.