Natuurdaken vergroten Biodiversiteit

Maandag 6 Mei

De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil kunt maken voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. Met aandacht voor de versterkende waarde van natuur voor water-, energie- en gebruiksfuncties  op daken en tips voor hoe je een natuurdak aanlegt.

De handreiking is geschreven door de werkgroep biodiversiteit van de Green Deal Groene Daken waar ook Stichting Roof Update lid van is. De handreiking is gratis te downloaden via de website van de Green Deal.

Voor professionals
De Handreiking natuur daken is ook goed te gebruiken voor de promotie van meer biodiversiteit. Voor al uw vragen over de technische uitvoering van een natuurdak bent u bij de stichting Roof Updatge aan het juiste adres.
Bel 06 21285301