Tonnen aan CO2 opslag door paar procent groene daken

Woensdag 22 Mei

Urgenda overhandigde samen met professor Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal groene daken, en nog 16 organisaties, maatregel 10 van het CO₂-reductieplan aan het ministerie van BZK | Bouwen en Energie. De maatregel houdt in het plaatsen van planten op 10 procent van het beschikbare platte dak in Nederland.

Met deze maatregel valt een besparing van minimaal 0,1 Mton CO₂-eq te behalen. Het vergroenen van daken biedt naast CO₂-reductie, veel andere voordelen zoals het verminderen van het energieverbruik (dus een kostenbesparing). De daken fungeren ook als regenwaterbuffers en fijnstoffilters en tegelijkertijd bevorderen groene daken de biodiversiteit. Kortom gezondere lucht en gezondere mensen. 

Meer groen op daken

Hoe hoger de vegetatie, hoe meer CO₂ wordt opgenomen. De CO₂-besparing van deze maatregel kan nog veel verder oplopen wanneer wordt gekozen voor meer groen dakoppervlak dan 10%, een slimme combinatie van sedum en zonnepanelen, of voor natuurdaken, kruidendaken, daktuinen en dakparken.

Link naar de website van de Green Deal Groene Daken:hier
Link naar het artikel in Stedenbouw en architectuur: hier