Nieuw bestuur Roof Update

Woensdag 24 Januari

Met een nieuwe voorzitter Sander Schepers, groendak deskundige werkzaam bij Sempergreen en een nieuwe directeur; Marc Rotmans, de oud voorzitter, start Stichting Roof Update, het nieuwe jaar.
Het bestuur van de stichting bestaat verder uit Erick Rutten, secretaris en Jan Willem Quekel, penningmeester.

Ronald van Bochove, de voormalig directeur, blijft betrokken bij de stichting op het gebied van communicatie en diverse projecten.

Binnenkort een interview met de directeur en voorzitter over de plannen van de stichting