Bedrijventerreinen kunnen groener!

Vrijdag 5 November

Dit zijn plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn;
Het zijn buffers tussen stad en buitengebied met functies voor de stad in het kader van recreatie, wateropvang, verkoeling en smog;
Deze werklandschappen vervullen een (inter)nationale ambassadeursrol en zetten een nieuwe standaard voor de toekomst

Oftewel van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen! 

Om deze beweging in gang te zetten investeren we in op innovatie en kennisontwikkeling. Ons doel is ‘toekomstbestendigheid’, we kiezen voor een brede en integrale benadering. We werken samen met coalities rondom energietransitie en circulariteit en streven naar integrale en multifunctionele oplossingen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nu een aanvraag aanvraag voor namens onze gehele coalitie ingediend. Het Kabinet zal waarschijnlijk in april 2022 de toekenningen bekend maken.