Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen

Maandag 28 Maart

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam wil de implementatie van duurzame toepassingen in de gebouwde omgeving bevorderen en kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, kennisinstituten en alle betrokkenen in het bouwproces bevorderen. Dat wil Roof Update ook en daarom is besloten dat we een aantal state of the art ontwerpen in zowel groen- als blauwdaken tentoon gaan stellen! Wij zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkeling.

bouwstenen_educatie2