Daktechniek RDM Campus

Dinsdag 15 Februari

1. Op RDM Campus
RDM Campus, op de historische RDM-werf, is ontwikkeld tot een cluster van innovatieve maakindustrie voor bedrijven, ondernemers, kennisinstituten en onderwijsinstellingen in de regio Rijnmond. De dynamiek van het innovatieve bedrijfsleven en het praktijkgerichte beroepsonderwijs worden op deze historische plek nauw aan elkaar verbonden.

Stichting Roof Update gaat het allernieuwste op leefdak gebied laten zien.

2. In Living Lab
Een netwerk waarin bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers samenwerken aan innovatie, kennis uitwisselen en oplossingen ontwikkelen. Het gaat om open innovatie met de gebruiker als uitgangspunt, in een open testomgeving (levend laboratorium) met echte gebruikers, zodat bedrijven hun nieuwe producten en prototypes in een echte omgeving kunnen uittesten.

3. Met MBO en HBO
Het Open House wordt gebruikt als didactisch onderwijsmiddel voor onderzoeksopdrachten en vraagstukken vanuit het onderwijs en de beroepspraktijk. Studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en de Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam en studenten van de bouw- en installatieopleidingen van Albeda College kunnen het Open House bijvoorbeeld gebruiken voor oplossingen voor hun ontwerpopgaven.

De ontwikkeling van het Open House is ook ingebed in onderzoeksprogramma's van Hogeschool Rotterdam, gekoppeld aan de lectoraten Bouwtechniek en Duurzaamheid en Constructief Ontwerpen. Hierdoor wordt kenniscirculatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bevorderd.  En dat is 1 van de doelstellingen van Roof Update.

 

Meer info: http://www.rdmcampus.nl/bedrijven/open-house