Nieuwe bestuursleden Roof Update

Donderdag 4 Februari

Met deskundigen Marc Rotmans als voorzitter en Erick Rutten als secretaris heeft Roof Update haar bestuur vernieuwd. De stichting is blij met de nieuwe bestuursleden die de komende tijd samen met penningmeester John van Putten en operationeel directeur Ronald van Bochove het kennisplatform verder zullen ontwikkelen.  Hoewel de bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar hebben oud voorzitter Geert-Jan Derksen en secretaris Rob Cox de functies wat langer vervuld. Zij blijven als deskundigen aan de stichting verbonden.