Smart Sensor Lekdetectie

Woensdag 30 Oktober

Afstudeeronderzoek Smart Sensor Lekdetectie

De afgelopen maanden heeft Stichting RoofUpdate op de Hogeschool Arnhem Nijmgen het afstudeeronderzoek van Renze Hoevers begeleid. Renze heeft de mogelijkheden van een smart sensor lekdetectie systeem onderzocht. Een systeem dat in de toekomst toegevoegd kan worden in de dakbedekking waardoor het mogelijk wordt om op afstand lekkage op te sporen en nauwkeurig te bepalen waar de zich in het dakvlak bevind. Stichting RoofUpdate ziet een mooie toekomst voor deze productinnovatie bijv. voor toepassing in combinatie met groendaken. Een korte film over resultaten is nu online te bekijken via het Youtube kanaal van de Stichting Roofupdate.