EIA van toepassing op Triple Solar concept

Woensdag 9 Januari

Het Triple Solar concept is overgenomen op de Energielijst onder code 250103. 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. In deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt.

De onderstaande omschrijving voor het collectorsysteem/energiedak zelf is terug te vinden op pagina 59 van de brochure:

250103 [W] [nieuw]

Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector

Bestemd voor:

a. het koelen of verwarmen van water;

b. het gebruik als warmtebron voor een warmtepomp;

c. het laden, regeneren, of balanceren van warmte- of koudeopslag in de bodem,

en bestaande uit:

geïsoleerde prefab dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector, (eventueel) fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) warmteopslagvat.

Voor de dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector dient de warmteweerstandswaarde van de isolatielagen R = Σ (Rm) = (d/λ) minimaal 4,50 m2K/W te bedragen. De warmteweerstand van het isolatiemateriaal dient bepaald te zijn conform NEN 1068.