Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50564 Library:100148 in /var/www/vhosts/roofupdate.nl/httpdocs/site_v3/system/classes/class_connect.php on line 59
Roof Update is het kenniscentrum voor innovatie van platte daken, zoals groendak, dakterras, leefdak, energiedak, waterbuffering, dakbedekking

Stichting Roof Update en H.A.N. (Hoge school Arnhem-Nijmegen) werken samen aan duurzame oplossingen voor het dak!

Donderdag 3 Juli

De H.A.N.  heeft samen met Stichting Roof Update een aantal proefdaken in Arnhem gemaakt die gebruikt zullen worden voor scholing en onderzoek. Het initiatief komt van de stichting Roof Update.

Stichting Roof Update is het kennisplatform voor innovaties op daken en gevels. Zij zijn een netwerk van onafhankelijke specialisten die door actieve kennisdeling hoogwaardige en daarmee duurzame resultaten bieden voor energie-, groen- en leef oplossingen op daken en gevels. Doelstelling is, middels een netwerk van onafhankelijke specialisten, te komen tot een hogere positionering van dak systemen. Door intensieve kennis input en overdracht worden vernieuwende concepten vorm gegeven voor energie-, water-, groen- en leef daken. De stichting ziet het als haar maatschappelijke taak om actief een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van stedelijke agglomeraties en beoogt met haar activiteiten aanjagers van de groene economie te zijn.

De HAN behoort tot de best beoordeelde grote hogescholen in Nederland. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgen zij voor meer dan 28.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Zij hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet). Vanuit lectoraten wordt toegepast onderzoek gedaan. Daarnaast richten deze lectoraten zich op advies, nascholing, trainingen en (post-hbo) opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties.

De afdeling Expertise Centrum Duurzaam Bouwen zal zorg dragen voor de coördinatie binnen de HAN v.w.b. dit project.

Op het dak van het ICA  gebouw van de HAN in Arnhem aan de Ruiterbergstraat is nu een 5 tal proefdaken gekomen die de komende jaren gemonitord zullen worden. Op de proefdaken worden zaken bekeken als: waterberging, waterverbruik, watergebruik,  waterkwaliteit, binding Co2, binding zware metalen, fijnstofbinding  en alle andere inzichten die nu af later onderzocht moeten worden. De basis vormt een gedetailleerd rapport dat voor de stichting Roof Update door de TU Enschede is gemaakt .

Op de TU is 2 jaar lang een referentie dak, een extensief dak en een waterhoudend dak gemonitord.

De data ervan zijn gebundeld en de vraagstellingen zijn beantwoord. Als klankbord dienden het ing. Bureau DHV te Eindhoven. DHV heeft in opdracht de diverse kanten van het onderzoek bekeken, heeft inspraak gehad en gezorgd voor de juiste conclusies.

Deze conclusies zijn de basis voor de start van de daken op de HAN. Onderzoeken worden verder uitgediept, andere inzichten worden verkregen. De HAN gaat de onderzoeken zo uitvoeren dat  men deze gelijk in de praktijk kan uitvoeren.

 Onder andere zullen de volgende vraagstukken worden uitgelicht :

 • Wat is het nut van meerlaagse systemen?
 • Welke keuze in materiaal biedt welke functionaliteit?
 • Op welke schaal kan Olivijn metaal binden op een dak?
 • Welke vegetatie is geschikt voor welke toepassing?
 • Wat zijn de bouwfysische voor- nadelen?
 • Hoe verkort ik de tijdsspanne in het terugverdien model?
 • Wat is esthetica en hoe kan ik dit zo toepassen dat het betaalbaar wordt?
 • Het begint bij het dak…. Bijvoorbeeld klimaatbeheersing, kostenbeheer etc. Hoe breng ik dat in kaart?
 • Urban farming, trend of noodzaak ( na “dak en gevelgroen” vraagstuk)
 • Subsidie beïnvloeding.
 • C2C, carbon footprint, Co2 neutraal, energie genererend, duurzaamheid……
 • Dak volgens bestek op materiaal of op functionaliteit.
 • Welke rol speelt geosynthetica in de grond en waterbeheersing?
 • enz.

Stichting Roof Update daagt haar deskundigen, haar adviseurs, de HAN studenten, maar ook derden, uit om te komen met interessante vraagstukken zodat het dak naar het volgende niveau getild kan worden.

De bedoeling is dat practicum gekoppeld wordt met de uitwisseling van ervaring/kennis van de deskundigen van Roofupdate. Dit is al gebeurd en zal in de toekomst blijven gebeuren d.m.v. een  gast lector van de stichting op de HAN.

Het Expertise Centrum Duurzaam Bouwen van de HAN  o.l.v. Ir. Frits Schultheiss  zal de komende jaren de daken gebruiken voor rondleidingen, seminars, laboratorium en praktijkruimte. Hoe aanschouwelijk kan onderwijs zijn?

Samen met de stichting Roof Update proberen zij studenten maar ook praktijkmensen te overtuigen van de kracht en ongekende mogelijkheden van innovatieve daken. 

Op ons Youtube kanaal ziet u een film over Gelderland valoriseert waarin ons project een prominente rol krijgt.

Wordt vervolgd